Bästa platsen för sommarvilan är förstås en hammock. Hammocken med sin avskildhet och sitt lätta gungande skänker en känsla av ledighet och harmoni.
Med mjuka dynor och kuddar blir hammocken platsen både för återhämtning och för de goda samtalen.